Hải sản Văn Thuần – Tư vấn và cung cấp hải sản tươi sống

Cửa hàng cá

Placeholder
Đọc tiếp
Hình ảnh cá bò hòm
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Hình ảnh Cá dìaHình ảnh Cá dìa
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp

Cửa hàng cua

Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp

Cửa hàng nghêu sò ốc hến

Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp

Cửa hàng mực và bạch tuộc

Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp
Placeholder
Đọc tiếp

Hải sản Văn Thuần – Chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống với chất lượng tuyệt hảo nhất, mọi sản phẩm tươi sống tại Hải sản Văn Thuần đều được đánh bắt tự nhiên, mang lại vị ngon cho sản phẩm tốt nhất. Ngoài ra, hải sản Văn Thuần còn cung cấp các lại hải sản tươi sống được chăn nuôi hoàn toàn tự nhiên, người sữ dụng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về các loại hải sản, bạn đọc hãy lên hệ chi tiết trên trang web. Chủ sở hữu website: Lê Văn Thuấn, SDT: 01674888342